BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni. Dr Haraszti Judit e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a https://harmonyartfoto.hu (a továbbiakban: Weboldal)  üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

AZ ADATKEZELŐ és Adatfeldolgozó MEGNEVEZÉSE

 A szolgáltató neve: Dr. Haraszti Judit ev.

A szolgáltató székhelye: 1116 Budapest, Derzsi u 41

A szolgáltató adószáma: 67826791-1-43

A szolgáltató e-mail címe: info @harmonyartfoto.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A szolgáltató telefonszáma: +36 30 3711294

Honlap: https://harmonyartfoto.hu

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Az adatok feldolgozásában Dr. Haraszti Judit ev.  megbízásából az alábbi cégek vesznek részt:

Tárhely-szolgáltató: OKTEK Oktatási és Számítástechnikai Betéti Társaság, 1027 Budapest, Szász Károly utca 2-4

Könyvelő: Göblyös Józsefné, Eco-Exact Bt, 1158 Budapest, Apolló u 52.

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés: Ezen adatfeldolgozók l megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.Ezen szolgáltatók:

 1. Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft.
  Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  Cégjegyzékszám: 13-09-111755
  Adószám: 12369410-2-44
  Képviselő: Farkas Gergely
  Telefonszám: +36-1-802-0265
 1. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
  Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Postacím: Budapest 1540
  Telefon: +36-1-767-8200
  Webcím: http://www.posta.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelent Tájékoztatóban foglaltak módosításával tájékoztatja Felhasználókat.

 

Hozzájárulás:

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt. Az oldal böngészésével és a kapcsolati űrlap kitöltésével vagy megrendelés elküldésével a  Felhasználó elfogadja a szolgáltatási feltételeket és az adatkezelési elveket.

A Weboldal adatait az adatkezelő kezeli.  Az Adatkezelő kizárólag a Weboldalall összefüggő felelősséggel rendelkezik. A https://harmonyartfoto.hu weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelméért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy linkelés harmadik személy jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, az adott linket eltávolítja Weboldalról.

 

Technikai adatok, a weboldal használatával összefüggésben gyűjtött egyéb információk, LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS az Adatkezelő HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL:

 

Amennyiben Felhasználó Weboldalon személyes adatot, információt nem ad meg, úgy Adatkezelő Felhasználóra vonatkozóan semmilyen személyes adatot külön nem kér, nem gyűjt, és nem kezel Felhasználó beazonosítására alkalmas módon. Amennyiben látogatóként böngészed és használod az oldalt, adataidat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelése biztosított számodra. A technikai adatokban személyes adat nem kerül tárolásra. A technikai adatokat Weboldal kizárólag a működés ideje alatt tárolja. Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. Ezen adatokat Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át hatóság részére.

A látogatás során kezelt adatkör: a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti: • az látogató által használt IP cím, • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),• látogatás időpontja, • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. • kattintás. Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

A weblap használatához igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges lehet. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 

A sütik fajtái:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig). Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik eleget tesznek azon követelménynek miszerint a szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Ez az adat a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.
 3. Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben használt statisztikai eszközként a  Google Analytics rendszer szolgáltatásait használja A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetők a http://www.google.com/analytics/ weboldalon. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése.

 

Amennyiben a Felhasználó nem engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatók. Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Google Plus, Facebook, Pinterest, Linkedin) cookie-jait használja. A cookie egy olyan fájl, amelyet a weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol, és Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A Weboldalra látogatással minden Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a Tájékoztatóban feltüntetett és ide vonatkozó adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

A technikai adatokal összefüggően keletkező adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, mobileszköze(i)nek azon adatai, amelyek a Weboldal használata során automatikusan generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikusan rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok alapján Felhasználó nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, üzleti partnerek) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy Felhasználó korábban már látogatást tett Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak, de személyazonosításra alkalmatlan módon). A Google a cookie-k használatának letilthatóságát a Hirdetésbeállításokban (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) teszi lehetővé. Felhasználó külső szolgáltatók cookie-jait  a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatják le. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

 

Személyes adatok kezelése

 Amennyiben az Adatkezelő hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

A az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Személyes adatok és azok kezelésének célja, időtartama, módja

A Felhasználók adatait az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatás vagy termék megismertetése, a megrendelésének teljesítése céljából (beleértve a tárhelyszolgáltató szerverére a megrendelt termék – fotók – ideiglenes feltöltését), hírlevélre történő feliratkozás esetén hírlevél küldése, kapcsolati űrlapon történő érdeklődés esetén az érdeklődés megválaszolása céljából kezeli.

Fotókat az adatkezelő Weboldalon, illetve közösségi oldalain kizárólag a  megkötött szerződés alapján publikál. 

Az adatokat és a fotókat harmadik félnek külön engedélykérés és erre vonatkozó külön megállapodás nélkül nem adja ki. Az adatokat partnereik nem jogosultak harmadik félnek továbbadni, kivéve  a postai szolgáltatások igénybevétele a csomagok célba juttatásának érdekében vagy a címzettek értesítése céljából használják, illetve az ügyviteli feladatok ellátása (pl könyvelés ) céljából.

 Az adatok megadása önkéntes alapon, a Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatok megadásának célja a szolgáltatásra, termékre, oktatásra vonatkozó árajánlat kiadása, annak megrendelése, illetve teljesítése.

Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partner megismerheti a küldemény kézbesítéséhez.

 

Felhasználók által megadott adatok kezelésének célja a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan:

– Kapcsolatfelvétel szolgáltatás igénybevételéhez, árajánlat kiadásához, konzultációhoz, tájékoztatáshoz a kapcsolati űrlapon keresztül, melyen fotós szolgáltatással összefüggő tájékoztató/ árajánlat kiadásához valamint hírlevél küldéséhez történik az adatkezelés. A szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció nem szükséges.

Ennek során bekért személyes adatok: név, email cím, telefonszám.

– A fotós szolgáltatás és oktatás megrendeléséhez, a szerződés megkötéséhez és a szolgáltatás teljesítéséhez (beleértve a megrendelt termék Felhasználó részére történő kézbesítése) szükséges adatok: név, email cím, telefonszám, lakcím és/vagy számlázási cím, postázási cím, személyi igazolvány szám (Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is), melyek a szerződés kötésének előfeltételei.

– Felhasználókkal történő egyéb kapcsolattartás, online kapcsolattartás esetén szükséges adatok: email cím, skype azonosító, telefonszám, vagy facebook/messenger azonosító.

– Blogbejegyzéshez történő hozzászólás írásakor szükséges adat: keresztnév, email cím,

– Elektronikus hírlevelek küldése,  amennyiben Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség a nyilvános elérhetőségeiken történő lemondással lehetséges. Az adatok törlése a törlési igénytől számított 2 munkanapon belül teljesül. Ennek során kezelt személyes adatok: név, keresztnév, email cím,

 

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig, illetve az Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig tart.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja. A személyes adatok megismerésére Adatkezelő – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult. Adatkezelő jogszabályi rendelkezés hiányában az adott Felhasználó hozzájárulásával adhatja át harmadik fél részére Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

 

Az Érintett a kapcsolati űrlap kitöltésével, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

 

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

Információk tulajdonjoga

Adatkezelő kijelenti, hogy a Weboldalt, az egyes aloldalakon látható információkat  az Adatkezelő birtokolja. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Weboldalról származó információk, fotók, cikkek engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett. Az írásokkal, képekkel kapcsolatos minden további jogot Dr Haraszti Judit – fenntartja, és szükség esetén bírósági úton érvényesíti.

 

Felhasználó jogai és kötelezettségei a kezelt adatok tekintetében:

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A Weboldalon történő adatok megadására kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 1. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Adatkezelő Felhasználó írásbeli kérésére köteles tájékoztatást adni a kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és annak címzettjéről.

A tájékoztatás az info@harmonyartfoto.hu  email címen igényelhető Felhasználó személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.

Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon

Felhasználó jogosult a rá vonatkozó pontatlan személyes adatainak írásbeli helyesbítésére, szintén személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával egyidejűleg. melynek az Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz.

Felhasználónak jogában áll adatainak töröltetésére részben, vagy egészben, annak zároltatására indoklás nélkül személyazonosságának igazolásával.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához joga van  Felhasználónak, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Felhasználónak joga van kérni,hogy az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez lehetséges kezelni.

 Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a kérelem felől. Az adatok zárolása esetén amennyiben a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit, a zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig az adatkezelési cél fennáll. A személyi adatok helyesbítéséről, a zárolásról, vagy a törlésről Adatkezelő Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem jogilag megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait,  a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségét.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A GDPR Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az info@harmonyartfoto.hu  e-mail címen Felhasználó pontos személyes adatait feltüntetve. Adatkezelő a leiratkozási kérelem beérkezését követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a hírlevél küldése céljából érinti Felhasználó nyilvántartását, akkor Adatkezelő csak a hírlevél nyilvántartásból törli Felhasználót, a Weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételére Adatkezelő a továbbiakban is jogosult kezelni Felhasználó adatait.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

– a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett jogainak elősegítése:

Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 

A Felhasználó az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet az alábbi hatáskörrel rendelkező szervnél:

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Honlap: www.naih.hu d. Telefon: +36 (1) 391-1400 e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.), illetve

– bírósági eljárást kezdeményezhet.

 

Adatkezelési hozzájárulás:

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a kapcsolati űrlap kitöltésével és alatta az adatkezelési hozzáárulás egyértelmű és saját aktusa általi megadásával (kipipálásával), az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

 

Az Adatkezelő vállalásai

Adatkezelő minden személyes adat kezelését a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a felvett személyi adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását, illetéktelen személyek hozzáférését, az adatok megismerését. Jogosultság hiányában azokat harmadik személynek nem adja át. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetőségét minden tőle telhető módon megakadályozza. Ennek ellenére Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy fentebb részletezett személyes adatok Weboldalon és levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az adatok jogosulatlan hozzáférésének fennállása esetén Adatkezelő nem felelős, sem az ebből keletkezett károkért (magyarázat: Felhasználó megadhatja személyes adatait harmadik személynek, akik azt jogalap nélküli célokra is felhasználhatják). Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor nem megfelelő a biztonság, kizárólag a Felhasználó felelőssége ha idegenek a számítógépéhez hozzáférnek, a nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) hajthatnak végre.

Adatkezelő kijelenti, hogy semmilyen célból és módon nem gyűjt különleges adatokat (például: faji eredet, nemzeti és etnikai kisebbséghez való tartozás, politikai vélemény vagy pártállás, vallásos vagy más világnézeti meggyőződés, érdek-képviseleti szervezeti tagság, egészségi állapot, kóros szenvedély, szexuális élet, büntetett előélet).

Amennyiben Felhasználó ezzel nem ért egyet, ezt Adatkezelő felé jelezheti.

 

Jogszabályok, a személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

– Jelen Nyilatkozatra a magyar jog, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

– Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

– 226/2003. (XII. 13.) kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

– Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással illetve kapcsolati űrlap igénybevételével megadott adatok esetén tevőleges magatartásával fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Dr Haraszti Judit  e.v.